Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Pomoc społeczna
18 / 07 / 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Siechnice. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone w zakresie:
1) pomocy społecznej,
2) świadczeń rodzinnych,
3) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej,
4) wynikającym z uchwał Rady Miejskiej,
5) przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych.

2. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna
tel. 71 311 39 68
www.gops-siechnice.org.pl

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg