Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Burmistrz
17 / 07 / 2019

 

Milan Ušák

47 lat, mieszkaniec Siechnic.

W latach 1991–1996 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach administracja oraz prawo. W latach 1997–2002 był słuchaczem Studium Doktoranckiego Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UWr. W 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa finansowego.

Po studiach pracował w: Biurze Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu oraz  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich - Zespole Terenowym we Wrocławiu. Był też członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. W latach 2003-2014 był adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od 1994 roku był radnym naszej gminy (był nim ponownie od 2009 roku). W latach 1998 – 2001 był Zastępcą Wójta Gminy Święta Katarzyna.

Swoje obowiązki pełni od 9 grudnia 2010 roku. W październiku 2018 roku został wybrany przez mieszkańców gminy na kolejną kadencję.

 

Zaprzysiężenie Burmistrza, grudzień 2014 Zawody wędkarskie

 

 

Burmistrz Siechnic przyjmuje mieszkańców w każdą środę, w godzinach 15:30-17:00 .

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg