Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Dostępność cyfrowa
15 / 04 / 2020

Deklaracja dostępności strona internetowa Gminy Siechnice

Gmina Siechnice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Gminy Siechnice.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści dostępne

 • Dostępna strona
 • Poruszanie się bez użycia myszki
 • Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po portalu.
 • Dokumenty
 • Na portalu znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. W przypadku umieszczenia na stronie skanu nie zawsze publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.
 • Powiększanie strony
 • Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Do powiększenia strony można użyć również przycisków znajdujących się na samej górze po prawej stronie portalu (oznaczone jako A- ; A ; A+).
 • Kontrast
 • Portal jest dostępny w wersji kontrastowej dla osób słabowidzących.
 • Filmy wideo
 • Do umieszczanych materiałów filmowych nie są dodawane napisy ani opisy pełnej treści filmów umieszczanych na stronie.
 • Zrozumiałość i czytelność treści
 • Dokładamy strań, aby nasze treści były zrozumiałe i czytelne.. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia dla ważnych fragmentów tekstu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Chlebosz.
 • E-mail: wss@umsiechnice.pl
 • Telefon: 717860985

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Siechnic
 • Adres: Urząd Miejski, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
 • E-mail: biuro@umsiechnice.pl
 • Telefon: 717860901

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Jana Pawła II. Wejście do Urzędu znajduje się na tym samym poziomie co plac wokół. Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia. Drzwi do niej również otwierają się automatycznie.
 • W budynku dostępna jest winda. Szerokie schody z poręczami oraz szerokie korytarza umożliwiają swobodne poruszanie się. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na każdym piętrze z wyjątkiem piętra V.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Urzędzie Miejskim w Siechnicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg