Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 07 / 2019 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (779)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
20 / 12 / 2019 marcin dobosiewicz
w związku z odpowiedzią ( 19 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik) dotyczącą sprzedaży działek o nr 368/4 i 369/4 obręb Groblice dziękuję za odpowiedź, rozumiem wiec, że wszelkie wygrodzenia wybudowane na tych działkach, oraz oznaczenia o terenie prywatnym są nielegalne i powinny być zdemontowane
13 / 01 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące sprzedaży działek nr 368/4 oraz 369/4 obręb Groblice, gmina Siechnice, zgodnie z poprzednią udzieloną odpowiedzią na Pana pytanie. Potwierdzam, że przedmiotowe działki nie są przedmiotem sprzedaży. Są natomiast przedmiotem dzierżawy i wszystkie ogrodzenia są zgodne z zapisami aktualnie obowiązujących umów dzierżawy.
12 / 12 / 2019 Kamil Szyszka
Dzień dobry, proszę o udzielenie informacji na temat planów na ulicę Prostą w Świętej Katarzynie. Na kiedy planowana jest przebudowa w/w ulicy w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub jezdni bitumicznej. Proszę również o informację na kiedy planowana jest naprawa nawierzchni tłuczniowej (według Pana odpowiedzi udzielonej Panu Arkadiuszowi w dniu 22.10.2019 powinna się odbyć sie do końca listopada. Do dnia dzisiejszego, tj 12.12.2019 naprawa się nie odbyła - mimo dobrej pogody w okresie ostatnich trzech tygodni).
10 / 01 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że naprawa nawierzchni ulicy Prostej w Św. Katarzynie została wykonana w dniu 18.12.2019r., w technologii: „ Odnowa nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokości 5 cm, dosypanie nowego materiału – kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5 mm w ilości średnio 2 mᶟ kruszywa na 100m² drogi z wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych wraz z zagęszczeniem mechanicznym”. Za spóźnienie przepraszam. Jednocześnie informuję, że zarówno w Budżecie Gminy Siechnice na rok 2020 jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) nie przewidziano zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przedmiotowej drogi do przekroju ulicznego o ewentualnym ujęciu w planach jezdni bitumicznej(tzw. nakładka). W najbliższych latach w zależności od możliwości finansowych gminy zdecyduje Rada Miejska na mój wniosek przy opracowaniu projektów budżetów i zmian WPF 2020r.
11 / 12 / 2019 mieszkaniec
Proszę o informację odnośnie złego stanu ulicy Polnej w Iwinach
11 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Kieruję do mieszkańców oficjalne stanowisko Burmistrza Siechnic w sprawie ulicy Polnej w Iwinach. Do drugiej połowy 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiającej plan finansowy zadań inwestycyjnych gminy w okresie do roku 2025 nie była ujęta budowa ulicy Polnej. Nie ujęcie tej ulicy wynikało z faktu, że zaplanowane były budowy i przebudowy ulic w miejscowościach, przy których wszystkie działki lub znacząca większość działek było już docelowo zabudowanych a budynki były zamieszkałe od ponad kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat. Takie ulice jak ulica Polna, która wcześniej była dosłownie drogą polną, gdzie firmy deweloperskie decydowały się inwestować w ostatnich kilku latach, pomimo braku infrastruktury drogowej, były przewidziane do ujęcia w planach inwestycyjnych w drugiej kolejności, gdy pozwolą na to możliwości finansowe gminy. Burmistrz Siechnic widząc niepohamowany apetyt firm deweloperskich, nie mając żadnych prawnych możliwości powstrzymania działań inwestycyjnych na terenie jeszcze nie wyposażonym w konieczne uzbrojenie, (bo nie Burmistrz Siechnic tylko Starosta Powiatu Wrocławskiego wydaje pozwolenie na budowę a gmina nie jest stroną w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę) podjął działania, które miały zmierzać do zapewnienia przyszłym nabywcom lokali mieszkalnych i jednocześnie przyszłym mieszkańcom gminy godziwe warunki egzystowania do czasu wybudowania przez gminę pełnej infrastruktury technicznej i drogowej na ulicy Polnej. W tym celu prowadzone były rozmowy z deweloperami z firmą Rafin i z firmą K&K w sprawie wykonania utwardzonej nawierzchni ulicy. Sam przedstawiciel firmy Rafin zobowiązał się do wpłacenia kwoty 130.000,00zł na poczet prac projektowych i wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni co zostało zawarte w podpisanej w dniu 31.07.2015 roku przez Firmę i Burmistrza Siechnic umowie. Podobnie z firmą K&K Burmistrz prowadził rozmowy jednak ostatecznie Firma nie podpisała stosownej umowy. Dodatkowo firmy otrzymując uzgodnienia obsługi komunikacyjnej budów były zobowiązane do wykonania tymczasowych nawierzchni ulicy i stałego utrzymywania drogi w należytym stanie. Jednak ani firma Rafin w całości, ani firma K&K w części nie wywiązały się ze swoich zobowiązań i obowiązków. W związku z takim obrotem sprawy, kierując się dobrem mieszkańców, których stale przybywa w wyniku działalności inwestycyjnej deweloperów, Burmistrz w ramach zadań drogowych przewidzianych do realizacji w Iwinach wprowadził do planu finansowego zadania polegające na budowie ulicy Polnej począwszy od roku 2020, na co zyskał zgodę Rady Miejskiej w Siechnicach. Zadania drogowe przewidziane do realizacji w Iwinach opiewają na kwotę 2.500.000,00zł w 2020r. Jaka część docelowej nawierzchni ul. Polnej będzie możliwa do wybudowania za część tych środków pokaże przetarg planowany na I połowę 2020r.
11 / 12 / 2019 Edyta Świątek
Dzień dobry, Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczącej postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sekretarki w Urzędzie Miasta Siechnice, a dokładnie czy zakończyliście Państwo z powodzeniem postępowanie czy też przewidujecie Państwo ponowną rekrutację ( na BIP - ie nie ma informacji o wyniku naboru). Z poważaniem, Edyta Świątek
13 / 12 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Informuję, że nabór na stanowisko sekretarki w Urzędzie Miejskim w Siechnicach nie został jeszcze rozstrzygnięty. Planuję podjęć decyzję w tej sprawie najdalej do końca roku.
08 / 12 / 2019 marcin dobosiewicz
czy działki o nr 368/4 i 369/4 obręb Groblice są na sprzedaż
19 / 12 / 2019 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na zapytanie wystosowane drogą elektroniczną w dniu 08.12.2019 r. w sprawie sprzedaży działek nr 368/4 oraz 369/4 obręb Groblice Gmina Siechnice, uprzejmie informuję, że Gmina Siechnice nie planuje wystawiać na sprzedaż ww.działek. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki te oznaczone są jako teren przeznaczony na poszerzenie drogi znajdującej się wzdłuż ww. nieruchomości.
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg