Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 07 / 2019 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (723)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
11 / 10 / 2019 Michal J
Witam. W nawiazaniu do Pana odpowiedzi z dnia 29/08/2018 o tresci: "W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 3 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2020 nie jest zaplanowana przebudowa ulicy Czeremchowej zapewniająca pełny standard techniczny, to znaczy budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni twardej, chodników i ścieżek rowerowych." Chcialbym zapytac czy zostaly poczynione jakies postepy? Droga na ta chwile jest w fatalnym stanie. Do jazd do ulicy Cyprysowej na ktorej mieszkam to doslownie meka. Pozdrawiam
16 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 11 października 2019 r., w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ulicy Kalinowej, Czeremchowej i Cisowej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że do chwili wykonania przebudowy w/w ulic w standardzie pełnego przekroju ulicznego, jezdni bitumicznej lub nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych nawierzchnie w/w ulic będą utrzymywane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Ulica Grafitowa jest drogą o nawierzchni tłuczniowej, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych, przy zwiększonej wilgotności (przedłużające się opady deszcze, śniegu) nawierzchnia taka ulega szybszej degradacji i uszkodzeniom. Gmina w ramach posiadanych środków dokonuje cyklicznych napraw aby poprawić stan nawierzchni. Informuję ponadto, że na w/w ulicach została wykonywana sieć ciepłownicza, a prace budowlane były prowadzone w pasie drogowym. Po zakończonych inwestycjach (budowa sieci ciepłowniczej, budowa 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanej na działce nr 791) planowane jest wykonanie przy współpracy firmy Bygverk nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych żelbetonowych na odcinku od ulicy Prawocińskiej do ulicy Kalinowej i odcinek ulicy Kalinowej do końca działki nr 791, wraz z budową przepustu drogowego na rowie melioracyjnym (budowa przepustu zakończona). Planuję również przy współpracy 3 firm developerskich wykonać tymczasową nawierzchnię z płyt drogowych żelbetonowych na ulicy Czeremchowej na odcinku od obiektu inżynierskiego (most drogowy) do ulicy Kalinowej oraz odcinek ulicy Kalinowej wzdłuż działki nr 33/1. Zostanie też wykonana odnowa nawierzchni bitumicznej ulicy Czeremchowej na odcinku od drogi krajowej DK 94 do obiektu mostowego. Przewidywany termin wykonania nawierzchni z płyt żelbetonowych na ulicy Czeremchowej i częściowo na ulicy Kalinowej oraz nawierzchni bitumicznej do końca bieżącego roku. W celu poprawy bezpieczeństwa została zlecona naprawa nawierzchni tłuczniowej ulicy Kalinowej. Naprawa polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa o frakcji 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z profilowaniem, zagęszczeniem mechanicznymi wraz z zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych. Termin naprawy nawierzchni ulicy Kalinowej do 30.10.2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.. W bieżącym roku nie planuje się budowy oświetlenia drogowego na przedmiotowych ulicach.
08 / 10 / 2019 Arkadiusz Grieger
Witam Panie Burmistrzu, ponawiam prośbę o skoszenie wysokich traw i krzaków na skrzyżowaniu ul Prostej i ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie które uniemożliwiają bezpieczny wjazd na ul. Kolejową z ul. Prostej (pytanie z dnia 03 / 09 / 2019)
23 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zgłoszenie przesłane za pomocą formularza Zapytaj Burmistrza w dniu 08 października 2019 r. uprzejmie informuję, iż dnia 17 października 2019 r. przekazano do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej zgłoszenie w sprawie pilnego wykoszenia traw i uporządkowania zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Prostej i Kwiatowej w Świętej Katarzynie, co ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników powyższych ulic oraz poprawić widoczność w rejonie przedmiotowego skrzyżowania.
08 / 10 / 2019 Arkadiusz Grieger
Dzień dobry Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o umieszczenie barierek po obu stronach ul. Jastrzębiej w miejscu w którym styka się z głębokim rowem - skrzyżowanie z ul. Prostą. Bez barierek miejsce to jest bardzo niebezpieczne dla małych dzieci których tutaj nie brakuje (nowe osiedla), a drogi w tej części Świętej Katarzyny (Jastrzębia, Cicha, Urocza, Miła, Prosta) nie posiadają nawierzchni nadającej się do normalnego poruszania się nimi.
29 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 8 października 2019 r., data wpływu do Wydziału Komunalnego w dniu 17.10.2019 r. w sprawie zamontowania barierek ochronnych na przepuście drogowym w ciągu dróg gminnych: ulica Prosta i ulica Jastrzębia w miejscowości Święta Katarzyna uprzejmie informuje, że po przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 24.10.2019 r. przy Pana udziale i przy udziale Przewodniczącej Rady Osiedla w Świętej Katarzynie stwierdzono potrzebę montażu poręczy mostowej jak również wykonania ścianek czołowych z utwardzeniem skarp i dna rowu po obu stronach przepustu. Zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie zadań naprawczych na obiektach inżynierskich na rok 2020. Ostateczna decyzje w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w 2020 roku podejmą Radni podczas głosowania nad zadaniami budżetowymi na następny rok.
03 / 10 / 2019 Joanna Kuszkowska
Dzień dobry, jako mieszkanka Radwanic bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (niestety nie udało mi się uzyskać odpowiedzi od pracowników Urzędu; w tym zakresie sugerowałabym zmiany organizacyjne Panie Burmistrzu) : 1. Park przy ul. Parkowej - w roku 2010 została opracowana koncepcja rewitalizacji, w roku 2019 w budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji - czy zostało zlecone opracowanie dokumentacji (zawarto już umowę)? - czy zadanie - opracowanie dokumentacji - zostanie wykonane w tym roku? czy środki finansowe zostaną wydatkowane? - czy wpłynęło do Gminy pismo od przewodniczącej RO w sprawie proponowanych przez RO funkcji rewitalizowanego Parku i rekomendowanych działań związanych z realizacją zadania? 2. Park przy ul. Pogodnej - w roku 2018 została opracowana Koncepcja, podobno dokumentacja projektowa również i podobno inwestycja miała być realizowana w oparciu o Zgłoszenie -- bardzo proszę o weryfikację tych informacji; - jako RO chcielibyśmy, aby projekt realizowany był etapami; czy możemy wypożyczyć dokumentację - o ile taka istnieje? 3. Plac zabaw przy ul. Szerokiej: - czy jest zawarta umowa na projekt i realizację? (na stronie przetargów gminnych nie ma zamówień poniżej 30.000 euro) - czy jest to tryb projektuj - buduj? - kiedy zakończy się projekt? - na kiedy planuje się oddanie placu zabaw do użytku? 4. Plac zabaw na terenie szkoły w Radwanicach: - na kiedy planowane jest zawarcie umowy? - czy będzie to tryb projektuj - buduj? - kiedy zakończy się projekt? - na kiedy planuje się oddanie placu zabaw do użytku? Pozostaję z szacunkiem Joanna Kuszkowska
18 / 10 / 2019 Sekretarz Siechnic Barbara Kosterska
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 3 października 2019 r. na formularzu „Zapytaj Burmistrza” informuję: 1) Park w Radwanicach przy ul. Parkowej: Wydział Inwestycyjny posiada koncepcję rewitalizacji parku z 2010 roku, jednakże z uwagi na okres czasu jaki upłynął od jej opracowania jest ona nieaktualna oraz niemożliwa do realizacji w dniu dzisiejszym. Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane w Budżecie Gminy Siechnice na zadanie pn. „Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Radwanice – opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020” na dzień dzisiejszy nie zostały wydatkowane. Obecnie trwają ustalenia w zakresie typowania zadań do realizacji w ramach tego zadania. Na dzień dzisiejszy od Przewodniczącej Rady Osiedla Radwanic wpłynął wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na realizacje tego zadania w 2020 r.; 2) Park w Radwanicach przy ul. Pogodnej: Wydział Inwestycyjny posiada dokumentację projektową zagospodarowania terenu parku wraz z brakiem sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy terenu rekreacyjno-parkowego przy obecnym tzw. stawiku, działki nr 288/1 i 290, obręb Radwanice. Istnieje możliwość wglądu do dokumentacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach w ramach dostępu do informacji publicznej; 3) Plac zabaw w Radwanicach przy ul. Szerokiej: Wydział Inwestycyjny jest w trakcie procedury wyłonienia Wykonawcy na realizację placu zabaw przy ul. Szerokiej w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia realizacji zadania i oddania go do użytku to koniec bieżącego roku; 4) Plac zabaw na terenie szkoły w Radwanicach: Wydział Komunalny prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego w wyznaczonym terminie, 15 października br., wpłynęła jedna oferta. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po jej przeanalizowaniu. Wykonawca, zgodnie z ofertą, zobowiązany będzie do wykonania projektu, dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw. Planowany termin wykonania zadania to koniec 1 kwartału 2020 r.
01 / 10 / 2019 Jerzy Frydlewicz
Witam Panie Burmistrzu, uprzejmie proszę o podanie terminu wyrównania tłuczniowej nawierzchni ulicy Granicznej w Iwinach, której stan jest katastrofalny. Pozdrawiam Jerzy Frydlewicz
25 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 1 października 2019r. informuję, że wyrównanie nawierzchni tłuczniowej ul. Granicznej w m. Iwiny ( działka nr 444) zostało zlecone do realizacji w terminie do 30 listopada 2019r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Naprawa polegać będzie wypełnieniu mieszanką kruszywa o frakcji 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych.
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg