Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 02 / 2020 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (915)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
30 / 06 / 2020 Kazimierz Zienkiewicz
Chciałbym złożyć podziękowania Straży Miejskiej: Panu Radosławowi i Panu Tomaszowi za wniesiony wkład w ochronę czystości terenów wokół wsi Mokry Dwór.
06 / 07 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Szanowny Panie, Dziękuję i cieszę się bardzo, że strażnicy spełnili dobrze swój obowiązek i Pana oczekiwania. Podziękowania będą przekazane a dobra praca nagrodzona. Również dziękuję Panu za duże zaangażowanie i niezmienny od lat wkład w utrzymanie porządku i czystości w swojej okolicy.
30 / 06 / 2020 Bogdan Bucki
Panie Burmistrzu, pytanie może dla Pana trywialne pytanie, ale dla mnie zasadnicze, bo czy do drugiej tury wyborów Prezydenta RP są inne formularze o dopisanie do list wyborczych, niż były w pierwszej turze ? Jeżeli są te same, to po uaktualnieniu daty (było 10 maja 2020) na 12 lipiec 2020 r. złożymy te formularze w Urzędzie. pozdrawiam, Bogdan Bucki
06 / 07 / 2020 Sekretarz Gminy Barbara Kosterska
Szanowny Panie, wniosek o dopisanie się do spisu wyborców w ponownym głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. w gminie Siechnice można pobrać z BIP http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12195,idmp,306,r,r , również wniosek złożony na „starym” formularzu po dopisaniu daty ponownego głosowania 12 lipca 2020 r. będzie ważny. Przypominam, że wniosek należy złożyć najpóźniej 7 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu lub przez EPUAP przed godz. 24:00. Z poważaniem
26 / 06 / 2020 Irena
Brak wody 26.06.2020 w Radwanicach ul. Skrajna. Brak powiadomienia o braku wody od godzin rannych do godz.16:00. W czasie epidemii koronawirusa przez około 8 godzin brak wody w sieci bez powiadomienia a tym samym możliwości zgromadzenia choćby minimalnego zapasu. Czy w czasie gdy się apeluje o częste mycie rąk i prawie przez cały dzień brak wody nie jest narażaniem zdrowia i życia mieszkańców. Jestem w grupie ryzyka i gdy się ode mnie wymaga odpowiedzialności a Zakład Gospodarki Komunalnej nie jest łaskawy powiadomić mnie o braku wody to nie jest to lekceważeniem i przestępstwem?
10 / 07 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Szanowna Pani, Przykro mi z powodu niedogodności, które miały miejsce 26.06.2020r. w związku z usuwaniem awarii przez ZGK. Poniżej treść wyjaśnienia, które uzyskałem od Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. "Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 26.06.2020 r. wystąpiła awaria wodociągowa na jednym z przyłączy prowadzącym do nieruchomości przy ul. Broniewskiego w Radwanicach. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wycieku wody Spółka poinformowała mieszkańców o przerwie w dostawach wody w miejscowości Radwanice - umieszczono ogłoszenie na stronie internetowej (godzina 8:13) oraz wysłano wiadomości sms do mieszkańców Radwanic, zapisanych do elektronicznego systemu powiadamiania o awariach i wyłączeniach wody (godzina 8:15)... Jednocześnie na miejsce awarii udała się brygada pracowników wodociągowych i rozpoczęła odkrywkę miejsca wycieku. Woda w miejscowości Radwanice została zakręcona około godziny 10:30, zamknięcie wody trwało do godziny 14:30. W związku z tym, że była to awaria a nie planowane działanie, nie można było przewidzieć wystąpienia takiej sytuacji i powiadomić mieszkańców wcześniej o braku wody. Zachęcamy mieszkańców do zapisywania się do elektronicznego systemu powiadamiania o awariach i wyłączeniach wody. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.zgksiechnice.pl, w zakładce awarie i wyłączenia."
23 / 06 / 2020 Kasia R.
Dzień dobry Panie Burmistrzu, serdecznie gratuluję podpisania umowy na dokończenie szkoły w Siechnicach! Trzymamy kciuki za powodzenie! Wierzymy w to! Serdecznie pozdrawiamy!
06 / 07 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Serdecznie dziękuję za słowa wsparcia ! To bardzo ważne dla mnie osobiście, w tym trudnym czasie i w tej trudnej sprawie. Dla takich mieszkańców warto ciężko pracować ! Serdecznie pozdrawiam !
01 / 06 / 2020 Krystian Plis
PILNE. Proszę o informację czy pracowników publicznego przedszkola w Siechnicach dotyczy dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązujący zgodnie z bieżącym stanem prawnym do 14.06.2020. Pracownicy przedszkola otrzymali informację, że za okres 25-29.05.2020, brak jest podstaw prawnych do zasiłku i są zmuszani do wzięcia urlopu. Proszę o pilną odpowiedź z uwagi na charakter sprawy.
06 / 07 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zapytanie, informuję. Art. 46 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 r. poz.875) wprowadził nowe brzmienie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695): „1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”, b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i 1a, przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą niepełnosprawną również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 przez okres nie dłuższy niż 14 dni. W okresie tym uwzględnia się okres, o którym mowa w ust. 1.”, Na dzień dzisiejszy nie ma podstawy prawnej do wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego, w tej chwili przysługuje tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Według stanowiska ZUS-u "wnioski mogą być przyjmowane, natomiast wypłata zasiłków nastąpi po wejściu w życie Tarczy 4.0, która jest w tej chwili procedowana". Z informacji uzyskanych od Dyrektora przedszkola wynika, iż pracownicy przedszkola zostali poinformowani o tej sytuacji oraz zaproponowano im dobrowolne wzięcie urlopu, z informacją, że zostanie cofnięty po wejściu w życie przepisów.
1 2 3 4 5
Spis-rolny.jpg