Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 02 / 2020 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (835)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
19 / 03 / 2020 KJ
Dzień dobry, Panie Burmistrzu, droga w Łukaszowicach (na planie zagospodarowania jako ciąg pieszy nr 60) pomiędzy posesjami przy ul. Okrzei nr 13, 11, 11a i 13a (działki numer 63/1, 63/2, 31/1) do ul. Słonecznej znów jest w kiepskim stanie. Czy jest wciągnięta na stałe pod nadzór Gminy w kwestii zasypywania dziur?
02 / 04 / 2020 Z-ca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 19 marca 2020 r., w sprawie wykonania naprawy nawierzchni drogi gminnej ulicy Okrzei w Łukaszowicach uprzejmie informuję, że naprawa nawierzchni została zlecona do wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w terminie do 25 kwietnia 2020 r.
09 / 03 / 2020 Damian Romańczyk
Witam serdecznie Panie Burmistrzu. Jestem nowym mieszkańcem Siechnic. Mam pytanie odnośnie ulicy Kochanowskiego w Siechnicach. Droga dojazdowa do żłobka jadąc od ulicy Henryka III jest w bardzo złym stanie (dziurawa). Czy są jakieś plany względem załatania dziur na tej ulicy? Pozdrawiam
02 / 04 / 2020 Z-ca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 9 marca 2020 r., w sprawie wykonania naprawy nawierzchni drogi gminnej, ulica Kochanowskiego w Siechnicach uprzejmie informuję, że w dniu 26.02.2020 r. został wykonany objazd wszystkich dróg o nawierzchni gruntowej ulepszonej w miejscowości Siechnice podczas którego stwierdzono, że nawierzchnie ulic: Kochanowskiego, Reja, Mickiewicza są w złym stanie technicznym i należy zlecić ich naprawę. Naprawa nawierzchni w/w ulic została zlecona do wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w terminie do 20 kwietnia 2020 r.
06 / 03 / 2020 Tomasz Mularczyk
Dzień dobry. Proszę o naprawę nawierzchni ulicy Jodłowej w Zębicach. W drodze jest wiele dziur, kierowcy omijając je rozjeżdżają pobocza co powoduje ich dewastację i nawożenie ziemi na drogę. W efekcie chodzi/jeździ się po dziurach i po błocie, które pokrywa nawierzchnię drogi. W związku z powyższym proszę o wyrównanie i nawiezienie warstwy kruszywa. Proszę także o naprawę odwodnienia drogi, ponieważ podczas opadów deszczu na drodze tworzy się "malownicze" jezioro skutecznie uniemożliwiające komunikację pieszą jeszce kilka dni po ustaniu opadów.
02 / 04 / 2020 Z-ca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA”, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 6 marca 2020 r., w sprawie wykonania naprawy nawierzchni drogi gminnej ulicy Jodłowej w Zębicach uprzejmie informuję, że naprawa nawierzchni została zlecona do wykonania przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w terminie do 20 kwietnia 2020 r.
03 / 03 / 2020 Tomasz Stadnicki
Panie Burmistrzu, Proszę upilnować radę gminy, z Pańskimi radnymi, żeby lepiej i zgodnie z prawem wypełniali swoje obowiązki. Ilość uchybień i wprowadzających w błąd informacji w tegorocznym procesie rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych urąga standardom państwa prawa i wprawia w zażenowanie. 1. W tegorocznym informatorze rekrutacyjnym (na rok 2020/2021) udostępnionym na stronie gminy są stare informacje, sprzed roku: kryteria punktowe prezentują uchwałę rady gminy z roku 2019, a nie bieżącego i są INNE niż te w obecnej uchwale. 2. Ustawowy termin na złożenie zeznania podatkowego upływa ostatniego dnia kwietnia danego roku, za rok poprzedni. Gmina nie ma prawa wymagać od mieszkańca składania go szybciej celem przedstawienia w procesie rekrutacyjnym. Jedynym źródłem terminów podatkowych jest ordynacja podatkowa, a nie gmina. 3. Wymagany wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej jest bzdurny (w najlepszym wypadku). Działalność gospodarcza jest, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarcej, JEDNOOSOBOWA. Udostępniony formularz wymaga natomiast podpisów OBOJGA rodziców. W tej sytuacji podpis małżonka osoby prowadzącej działalność jest zupełnie zbędną dekoracją z wątpliwą mocą prawną. Sytuacja komplikuje się dodatkowo w przypadku rozdzielności majątkowej. 4. Miejscem zamieszkania zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 25) jet "miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu" i NIE MA ono najmniejszego związku z miejscem zameldowania. Powoływanie się na ustawę o ewidencji ludności jest błędne i świadczy o głębokim braku kompetencji osób przygotowujących informator rekrutacyjny. Przede wszystkim zaś, ustawa o ewidencji ludności NIE ZAWIERA definicji miejsca zamieszkania, a miejsca "zameldowania" i to właśnie zameldowanie wynika z zamieszkiwania, a nie odwrotnie, co sugeruje nasza władza lokalna. Przypomnę, co wydaje się być wiedzą w gminnych korytarzach zampomnianą, że organy władzy publicznej są od WYKONYWANIA i EGZEKWOWANIA a nie INTERPRETOWNIA lub STANOWIENIA prawa. Od stanowienia prawa jest dwuizbowy parlament oraz władza wykonawcza, a od interpretacji -- sądy. 5. Pomimo faktu, że można odmówić podania informacji o dochodzie na osobę w rodzinie (w jednym z kryteriów samorządowych), internetowy formularz wymaga wpisania kwoty i nie akceptuje odmowy. 6. Na, wymaganej na potrzeby rekrutacji, pierwszej stronie zenania rocznego PIT-36L znajdują się także informacje księgowe, które nie powinny być w obrębie zainteresowania osób prowadzących rekrutację (o ile kandydat odmawia podania dochodu na osobę w rodzinie). Wymaganie pierwszej strony tego dokumentu jest poważnym nadużyciem i podważa zaufanie do lokalnej władzy. 7. Kryterium punktowe za zgłoszenie rodzeństwa do tej samej placówki jest niejednoznaczne. Czy w przypadku gdy rodzeństwo ma inne placówki w pierwszej preferencji także jest ono zaliczane, za każdą pokrywającą się na wnioskach placówkę?
24 / 03 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Odpowiadając na Pana pytanie zadane poprzez formularz „Zapytaj Burmistrza” informuję iż, wszystkie wytyczne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 1. W informatorze rekrutacyjnym na rok 2020/2021 udostępnionym na stronie gminy są aktualne dane dotyczące kryteriów. Zmiana, która nastąpiła w wyniku podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach nr XX/180/20 dotycząca zeznania podatkowego PIT (punktacji) została uwzględniona z dniem wejścia w życie ww uchwały. 2. Ordynacja podatkowa i zawarte w niej przepisy nie są podstawą do określania harmonogramu rekrutacji. W myśl przepisów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego rekrutacja podstawowa musi zakończyć się przed dniem 15 maja. 3. Podpisy obojga rodziców są wymagane na każdym z dokumentów, które rodzice muszą złożyć w procesie rekrutacji w związku z art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wprost informuje, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Inną sytuacją jest ograniczenie władzy rodzicielskiej lub samotne wychowywanie dziecka. 4. Na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 miejsce zamieszkania jest potwierdzane miejscem zameldowania na pobyt stały lub czasowy zgodnie z art.27.1. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca” 5. Elektroniczny formularz daje możliwość niewykazania dochodów przez rodziców. 6. Kryterium dotyczące zeznania podatkowego PIT jest kryterium lokalnym i ma na celu uzyskanie dodatkowej liczby punktów. Rodzice nie mają obowiązku zaznaczania tego kryterium. Ponadto pierwsza strona PIT zawiera tylko miejsce i cel składania zeznania oraz dane identyfikacyjne i adres. Jeśli rodzice mają wątpliwości czy załączyć pierwszą stronę mogą wybrać drugą możliwość i przedstawić urzędowe poświadczenie odbioru. 7. Dodatkowe punkty za rodzeństwo otrzymuje się za zgłoszenie dwojga lub więcej dzieci do tej samej placówki.
03 / 03 / 2020 Ilona Rokicka
Dzień dobry, Czy jest możliwość aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców (w tym dzieci) na skrzyżowaniu ul. Piastów Śląskich i Szkolnej. W okolicach godziny 8.00 kiedy chodnikiem idą dzieci do szkoły jest problem z bezpiecznym przejściem na pasach na drugą stronę ulicy. Czy można zainstalować światła, albo w inny sposób wymóc na kierowcach bezpieczniejszą i wolniejszą jazdę w okolicach szkoły podstawowej. Pozdrawiam Ilona
26 / 03 / 2020 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (w tym dzieci) na skrzyżowaniu ul. Piastów Śląskich oraz ul. Szkolnej, chciałbym nadmienić, iż zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy jest dla Mnie niezmiernie ważne. W tegorocznym budżecie Gminy Siechnice zaplanowano do realizacji zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy w rondo skrzyżowań w ciągu ulic: Jarzębinowej, Kościelnej, Szkolnej”. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie niżej wymienionych skrzyżowań: 1) Jarzębinowa, Zacisze, Kościelna, 2) Kościelna, Piastów Śląskich, Szkolna, 3) Szkolna, 1-go Maja. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze polegające na zebraniu materiałów i informacji niezbędnych do opracowania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego.
1 2 3 4 5
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif