Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Inwestycyjny (WI)
12 / 06 / 2018

 

Pracami wydziału zarządza:
Karina Chojnacka-Netter, tel. 786 09 72, pok. 207

 

Do zadań Wydziału Inwestycyjnego należy:

1)    prowadzenie spraw inwestycyjnych Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2)    współdziałanie z komórkami Urzędu w zakresie planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji
i remontów;

3)    organizowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych obiektów budowlanych, nadzorowanie terminowości usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas kontroli z właściwym dokumentowaniem podejmowanych działań;

4)    sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;

5)    prowadzenie spraw związanych z planowaniem zadań realizowanych przez Wydział i kontrola ich wydatkowania;

6)    przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia przez radców prawnych spraw
z zakresu windykacji należności Gminy Siechnice z tytułu naliczonych kar umownych;

7)    zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;

8)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału;

9) współpraca z organami Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.;

10) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg