Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych (BFZ)
12 / 06 / 2018 Mariusz Różnowicz

Pracami Biura zarządza:
kierownik Grzegorz Salwa, tel.71/786 09 42, pok. 103

 

Do zadań Biura ds. Funduszy Zewnętrznych należy:

1)    nadzór i koordynacja procesu pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z wyznaczeniem
w porozumieniu z Burmistrzem Siechnic personelu zaangażowanego do realizacji danego projektu;
2)    przygotowanie koncepcji ewentualnych modyfikacji działalności inwestycyjnej Gminy, mających na celu zwiększenie szans pozyskania zewnętrznych środków finansowych;
3)    przygotowywanie w porozumieniu z organami Gminy oraz organizacjami zewnętrznymi dokumentacji koniecznej do udziału w procedurach ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne;
4)    nadzór nad składaniem wniosków o dofinansowanie z koniecznymi załącznikami;
5)    nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi instytucjami w czasie weryfikacji przez nie złożonej dokumentacji;
6)    nadzór nad dokonywaniem wymaganych przez instytucje modyfikacji wniosków oraz aktualizacja dokumentacji;
7)    przekazywanie informacji organom Gminy o przebiegu procedur związanych z ubieganiem się
o pozyskanie środków zewnętrznych;
8)    zarządzanie projektami w zakresie opracowywania i składania wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;
9)    opracowywanie i składanie innych dokumentów służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
10) inicjowanie i wdrażanie współpracy partnerskiej w zakresie programów dotacyjnych;
11) realizacja projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez: monitorowanie projektów, sporządzanie niezbędnych sprawozdań, przygotowywanie wniosków o płatność, koordynację i kontrolę realizacji projektów w porozumieniu z właściwymi wydziałami oraz komórkami Urzędu;
12) przeprowadzanie promocji projektów ujętej w podpisanych umowach;
13) udział w procedurach kontrolnych realizowanych przez instytucje finansujące i zarządzające na terenie Gminy;
14) pomoc jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz
w przygotowywanie odpowiednich wniosków w zakresie wyznaczonych programów dotacyjnych;
15) archiwizowanie dokumentacji projektowej;
16) zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych w ramach realizowanych zadań;
17) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności biura;
18) inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Strony w dziale
Spis-rolny.jpg