Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Raport o Stanie Gminy Siechnice za 2019 rok - zaproszenie do udziału w debacie
29 / 07 / 2020 Maciej Skwara 820

Szanowni Państwo,

 

prezentując po raz drugi Raport o Stanie Gminy Siechnice, pragnę poddać Państwa ocenie efekty najważniejszych działań naszego samorządu w minionym roku 2019.

 

Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miejskiej w Siechnicach w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

 

Raport o stanie Gminy Siechnice za rok 2019 jest dokumentem przedkładanym Radzie Miejskiej oraz prezentowanym Mieszkańcom, którzy na mocy ustawy o samorządzie gminnym mogą jednoosobowo zabierać głos w debacie przeprowadzanej nad Raportem, po złożeniu do Przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 50 osób.

 

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami, wersję papierową Raportu Mieszkańcy Gminy mogą przeglądać w Biurze Rady Miejskiej w Siechnicach (Urząd Miejski w Siechnicach, piętro III, pokój Nr 309) z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:

 

 1. interesanci przebywający w budynku Urzędu muszą zakrywać usta i nos nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia;
 2. interesanci muszą zachowywać co najmniej dwumetrowy dystans społeczny
  i korzystać z jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk, które dostępne są przy drzwiach do windy na każdym piętrze Urzędu;
 3. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych interesant może zostać poddany pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym;
 4. interesanci powinni ograniczać przebywanie w budynku Urzędu do niezbędnego minimum, unikając niepotrzebnego przemieszczania po Urzędzie, zwłaszcza w celach niezwiązanych z załatwianą sprawą;
 5. w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym może przebywać tylko 1 interesant;
 6. zaleca się wcześniejsze umówienie wizyt w Urzędzie na nr tel. 71 786 09 01 lub 71 786 09 17.


Mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w debacie nad Raportem z prawem  zabierania głosu, zapraszam do składania swoich zgłoszeń do Przewodniczącego Rady Miejskiej za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej, najpóźniej w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 roku. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

W załącznikach po lewej stronie zamieszczony jest wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem oraz wzór listy mieszkańców popierających udział w debacie.

 

Udział w debacie nad Raportem z prawem zabierania głosu podczas sesji Rady Miejskiej może nastąpić przy uwzględnieniu następujących zasad bezpieczeństwa:

 

 1. pracownik Urzędu po skontrolowaniu temperatury ciała, zaopatrzeniu osoby zainteresowanej w maseczkę ochronną oraz wskazaniu miejsca przeznaczonego do dezynfekcji dłoni,
 2. debata odbędzie się za pośrednictwem programu e-Sesja oraz Microsoft Teams,
 3. mieszkańcom będzie udzielony głos według kolejności otrzymanych zgłoszeń.

 

Osoba zainteresowana zdalnym wzięciem udziału w dyskusji na sesji Rady Miejskiej zobowiązana jest do dnia 19 sierpnia 2020 r. zgłosić swój udział na adres: radamiejska@umsiechnice.pl przesyłając skan wypełnionego zgłoszenia udziału w debacie oraz skan listy mieszkańców popierających udział w debacie. W zgłoszeniu należy podać adres e-mailowym, na który zostało zarejestrowane konto w aplikacji Microsoft Teams.

 

Z wyrazami szacunku

  Burmistrz Siechnic

       Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg