Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
baner-oferty-pracy.jpg
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Wieloletnia Prognoza Finansowa (na lata 2020-2041) oraz Budżet Gminy Siechnice na 2020 rok uchwalone
10 / 02 / 2020 Mariusz Różnowicz 1112

30 stycznia Rada Miejska w Siechnicach przyjęła dwa najważniejsze dokumenty określające finanse naszej gminy w zakresie wydatków, przychodów i rozchodów w bieżącym roku oraz na najbliższe dwudziestolecie. Oprócz danych finansowych, dokumenty określają szczegółowo zaplanowane do wykonania inwestycje.

 

Za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) głosowało 15 z 21 radnych. 3 osoby wstrzymały się od głosu, a 3 radnych nie poparło rozwiązań finansowych oraz wykazu inwestycji zaproponowanych w treści uchwały.

 

Należy natomiast podkreślić, że żaden z Radnych podczas głosowania nad Budżetem Gminy na 2020 rok, nie zagłosował przeciw projektowi uchwały przygotowanej przez Burmistrza Milana Ušáka.

 

Przebieg samych głosowań wraz z imiennymi listami możecie Państwo obejrzeć tutaj:

- głosowanie nad WPF (na lata 2020-2041) https://youtu.be/hOUdSXuB6Zg?t=12417

- głosowanie nad budżetem na 2020 rok https://youtu.be/gFp-muJ_hL4?t=2408

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (na lata 2020-2041) oraz Budżet Gminy Siechnice na 2020 rok uchwalone, gmina siechnice

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (na lata 2020-2041) oraz Budżet Gminy Siechnice na 2020 rok uchwalone, gmina siechnice

 

Po głosowaniach nad projektami uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Budżetu Gminy Siechnice na 2020 rok, Burmistrz Milan Ušák zwrócił się do radnych:

 

Chciałbym bardzo podziękować za przyjęcie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Tak jak zwykle obiecuję, że będziemy pracować tak, ażeby w jak największym stopniu wykonać zapisy  przyjętych dokumentów. Jest to Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa bardzo prorozwojowa, z niebywałym jak dotąd w historii gminy poziomem wydatków inwestycyjnych, z ogromnym poziomem dofinansowania środkami unijnymi.

Bardzo dziękuję również tym Państwu radnym, którzy wstrzymali się od głosu, to jest bardzo ważne, że projekty te nie spotkały się z odrzuceniem żadnego z Państwa Radnych. Dla mnie to też jest dodatkowa motywacja do pracy przy ich wykonywaniu.

Dziękuję bardzo.

 

 

Jeżeli chodzi o uchwaloną Wieloletnią Prognozę Finansową, to należy zaznaczyć, że przegłosowany dokument posiada dwa załączniki stanowiące meritum całej uchwały. W załączniku nr 1 określono przewidziane dane finansowe gminy (m.in. zakładane: dochody, wydatki, wynik budżetu, informacje na temat spłacania zaciągniętych zobowiązań) na lata na lata 2020-2041. Natomiast w załączniku nr 2 do tej uchwały określonych zostało kilkadziesiąt przedsięwzięć, których realizacja (lub regulowanie płatności za wcześniej wykonane zdania) została zaplanowana maksymalnie do 2026 roku).

 

Dokumentem, który określa wydatki gminy w bieżącym roku jest Budżet Gminy. Ustalono w nim, że dochody powinny osiągnąć kwotę 179 305 639,32 zł, a wydatki mają wynieść 219 411 989,04 zł (na które składają się wydatki bieżące 157 mln zł, a także wydatki majątkowe w kwocie 61 mln zł.

 

Zgodnie z uchwałą deficyt ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłaty udzielonej w 2019 roku pożyczki oraz wolnych środków (17 mln zł).

 

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku zaplanowane są przez gminę na kwotę 59,3 mln złotych. Ta pozycja zwykle najbardziej interesuje mieszkańców, dlatego wspomnieć należy o wybranych zadaniach inwestycyjnych:

 • budowa chodników przy drogach powiatowych (w ramach programu "Bezpieczna droga") - 2,3 mln zł, dodatkowo opracowanie dokumentacji projektowej dla chodników przy drogach powiatowych na odcinkach: od Smardzowa do drogi wojewódzkiej nr 395, na terenie Ozorzyc i Trestna,

 • budowa dróg i ulic, a także wykonanie nakładek bitumicznych: Iwiny (2,7 mln zł, w tym częściowo w ramach projektu dofinansowanego z UE), Radwanice (2,3 mln zł), Siechnice (2,3 mln zł), Żerniki Wrocławskie (2,2 mln zł), Święta Katarzyna (1,4 mln zł), Groblice (0,5 mln zł), Biestrzyków (0,1 mln zł),

 • promowanie strategii niskoemisyjnych:

  - budowa przystanków multimodalnych w Świętej Katarzynie i  Siechnicach (12,5 mln zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE)
  - opracowanie dokumentacji projektowej dla centrów Park&Ride przy przystankach kolejowych Kotowice, Zębice i Smardzów-Żerniki Wrocławskie,
 • realizacja gminnego programu rewitalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie (567 tys zł) oraz w pozostałych mniejszych miejscowościach gminy (490 tys zł). Oba działania wykonywane będą w ramach projektu dofinansowanego z UE,

 • bezpieczeństwo - opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań: budowa Komisariatu Policji oraz rozbudowa remizy strażackiej w Siechnicach,

 • budowa, rozbudowa oraz prace remontowe - szkoły w: Siechnicach (9 mln zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE), Świętej Katarzynie (2,2 mln zł), Radwanicach (1,5 mln zł), Żernikach Wrocławskich (250 tys zł), Kotowicach (250 tys zł),

 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska: poprawa zdolności retencyjnych - budowa zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie (4,3 mln zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE), rozbudowa kanalizacji deszczowej (0,5 mln zł), poprawa jakości powietrza (prawie 0,5 mln zł),

 • rozwój oświetlenia na drogach gminnych (1,2 mln zł),

 • prace związane z budynkami świetlicowymi: budowa obiektu oświatowo-kulturalnego w miejscowości Kotowice (2,6 mln zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE), modernizacja świetlicy w Iwinach (300 tys zł, w ramach projektu dofinansowanego z UE), opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy w Groblicach, program budowy świetlic wiejskich,

 • na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano ponad 600 tys zł. Wydatki te związane będą z realizacją nowych projektów takich jak m.in utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Radwanicach i Świętej Katarzynie, a także kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych jak: teren sportowo-rekreacyjny w Iwinach i Groblicach.

 

Jak widzą Państwo z powyższego zestawienia, wiele inwestycji będzie wykonanych w oparciu o dofinansowywania unijne. Właśnie z uwagi na liczne dofinansowania zewnętrzne pozyskane przez gminę, podczas sesji przedstawiona została informacja Biura Funduszy Zewnętrznych na temat dofinansowaniach pozyskanych w ostatnich kilkunastu latach, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2011-2020.

 

Należy stwierdzić, że ostatnie lata dla gminy Siechnice były w tym zakresie rekordowe. Przypomnijmy, że w latach 2007 - 2019 gmina pozyskała dofinansowanie na 149 projektów. Ich łączny budżet to 213,5 mln zł (przy dofinansowaniu wynoszącym prawie 106 mln zł).

 

W samym tylko okresie od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. gmina Siechnice pozyskała fundusze na realizację projektów na kwotę 50 mln zł, z czego ok. 34 mln zł wynosi pozyskane dofinansowanie. Na te sumy składa się 14 projektów, w tym 11 projektów własnych gminy Siechnice oraz 3 projekty realizowane przez gminę w partnerstwie. Jest to wybitny wynik jeżeli chodzi o samorządy w aglomeracji wrocławskiej, zbliżone pod względem wielkości i potencjałów do naszej gminy.

 

Radni doceniając osiągnięte sukcesy podziękowali Burmistrzowi Milanowi Ušákowi za wytężoną pracę i sukcesy w tym zakresie.

 


 

Przypominamy, że z przyjętymi uchwałami możecie się Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice:

- Uchwała budżetowa na rok 2020 Gminy Siechnice Nr XIX/172/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku  http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,11687,idmp,289,r,r


- Uchwała Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice http://bip.siechnice.dolnyslask.pl/dokument,iddok,11688,idmp,290,r,r

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif