Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
baner-oferty-pracy.jpg
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Informacja na temat nowej organizacji ruchu przy ul. Buforowej
06 / 09 / 2019 Mariusz Różnowicz 1740

W nawiązaniu do komunikatu, który zamieszczaliśmy w czerwcu br. (tutaj...) przekazujemy kolejne informacje dotyczące nowej organizacji ruchu wprowadzanej przez miasto Wrocław na ul. Buforowej (leżącej w całości na terenie gminy Wrocław).

 

Od kilku lat Gmina Siechnice stara się we współpracy z gminą Wrocław zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańcom zachodniej części gminy.*

Również bezpieczeństwo i komfort osób, było argumentem za tym aby zrezygnować przez gminę Siechnice z kolejnych odwołań dotyczących wykonania przebudowy tej drogi przez gminę Wrocław. Należy przypomnieć, że duża część mieszkańców naszej gminy korzystała i korzystna na co dzień z ul. Buforowej. Jednak jeden z głównych wjazdów do Wrocławia od strony południowej – jeszcze kilka miesięcy temu był drogą nieprzystosowaną do takiego natężenia ruchu, a co za tym idzie drogą niebezpieczną i bardzo zakorkowaną.

 

Informujemy jednak naszych mieszkańców, szczególnie mieszkańców Iwin zaniepokojonych wprowadzaniem przez Wrocław nowej organizacji ruchu na ul. Buforowej, że Burmistrz Siechnic już w 2016 roku zgłaszał swoje wnioski do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w sprawie planowanego nowego układu komunikacyjnego na ulicy Buforowej.

Burmistrz Siechnic wnioskował o:

  • budowę skrzyżowania projektowanej drogi z ul. Graniczną w Iwinach,
  • budowę skrzyżowania z ul. Św. Judy Tadeusza,
  • doprojektowanie odcinka od ul. Buforowej do ronda w Iwinach wraz z przebudową przystanków i skrzyżowaniem z ul. Św. Jacka w Iwinach,
  • usankcjonowanie i przebudowę istniejących wjazdów.

Pełna treść pisma z 31 maja 2016 roku znajduje się w załączniku.

 

Wrocław nie wprowadził jednak wnioskowanych zmian. Szczególnie dziwić może fakt braku zaprojektowania i wykonania skrzyżowania ulic Buforowej i Granicznej, pomimo tego, że gmina Wrocław w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidział taką inwestycję (rysunek planu znajduje się w załączniku do artykułu)

 

 

Gmina Siechnice widząc, że Wrocław nie weźmie pod uwagę złożonych wniosków, przygotowywała się do sytuacji z jaką mamy do czynienia dzisiaj. Gmina w trosce o swoich mieszkańców m.in.:

  • przewidziała w  Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na remont ul. Granicznej,
  • zachęcała developerów lokujących swoje inwestycje w tym rejonie do podpisywania umów drogowych na współfinansowanie inwestycji drogowych z gminą Siechnice – jak dotąd jeden z developerów podpisał taką umowę,
  • wykonała doraźne remonty ulic (oraz zaplanowała środki na ich powtórzenie oraz utrzymanie zimowe wybranych dróg), które poprawią komfort dojazdu do ul. Buforowej,
  • informowała wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkańców z tamtego rejonu o działaniach planowanych przez gminę Wrocław.

 

 

* Prawidłowe odprowadzenie wody z rejonu planowanej do przebudowy ulicy Buforowej (leżącej na terenie miasta Wrocław), zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom naszej gminy - szczególnie  miejscowości takich jak Iwiny, Żerniki Wrocławskie i Smardzów – była priorytetem działań dla Burmistrza Siechnic. Dlatego też we współpracy z gminą Wrocław opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna poprawy stanu wód zlewni rzeki Brochówki.

Współpraca w tym zakresie z władzami Wrocławia nie spotykała się przez dłuższy czas z przychylnością stolicy Dolnego Śląska, z uwagi na wcześniejsze odwołania gminy Siechnice od pozwolenia wodno-prawnego i planowanym zrzutem wód do z przebudowanej ul. Buforowej do rzeki Brochówki.

Ostatecznie gmina Siechnice jest blisko pozyskania środków w wysokości 8 mln zł na projekt „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika w Smardzowie” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ta inwestycja z pewnością przyczyni się do  ochrony domów i upraw mieszkańców naszej gminy przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif