Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Kolejne działania Burmistrza Siechnic w sprawie działa przeciwgradowego
13 / 08 / 2019 Mariusz Różnowicz 3524

Na początku sierpnia Burmistrz Siechnic Milan Ušák wraz kierownikiem Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego przeprowadził wizytację działka przeciwgradowego zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Produkcji Ogrodniczej Siechnice sp. z o.o.

 

Równocześnie informujemy, że PPO „Siechnice” w lipcu odpowiedziało pisemnie na pismo gminy Siechnice wystosowane do Prezesa Zarządu PPO „Siechnice” sp. z o.o. w maju 2019 roku. Pismo gminy zawierało pytania dotyczące tego jakie urządzenie przeciwgradowe (technologia, zasięg działania) używane jest w tej firmie, a także zawierało prośbę o ustosunkowanie się firmy do problemu hałasu emitowanego w godzinach wieczornych i nocnych przez to urządzenie. Możecie się Państwo zapoznać z nim - skan załączony jest do tego artykułu.

 

Dzięki działaniom Burmistrza ustalono następujące informacje, które zgodnie z poprzednim artykułem (znajdującym się na naszej stronie tutaj…) zobowiązaliśmy się podać do publicznej wiadomości:

  • producentem działa jest hiszpańska firma SPAG S.L.,
  • według informacji producenta oraz PPO „Siechnice” sp. z o.o. działanie działka polega na wysyłaniu do atmosfery fal uderzeniowych, które powstają po spaleniu acetylenu. Fala składa się z odpowiednio zjonizowanych cząstek powietrza. Fale doprowadzają do zmiany jonizacji (i położenia) cząstek wewnątrz chmury w sposób uniemożliwiający tworzenie się gradu,
  • działo musi rozpocząć pracę kiedy burza znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od działa, dlatego działo włączane jest nawet 30 minut przed ewentualnym nadejściem burzy,
  • działo obejmuje swoim działaniem obszar o średnicy ok. 1 km, czyli teren o powierzchni ok. 80 ha. W Siechnicach obejmuje on w ogromnej większości teren zakładu PPO „Siechnice” sp. z o.o.,
  • działo ma wysokość ok 6 metrów. Jest położone w centralnej części zakładu,
  • według zapewnień PPO „Siechnice” sp. z o.o. urządzenie stosowane w Siechnicach jest dodatkowo wytłumione (w stosunku do modelu standardowego), co ma wpływać na obniżenie emitowanego hałasu.

 

Uprzejmie informujemy, że z przeprowadzonej przez dział prawny Urzędu Miejskiego analizy prawnej wynika, że w polskim prawie brak jest uregulowania kwestii związanych z dopuszczalną lokalizacją, sposobami i zasadami użytkowania tzw. dział przeciwgradowych. Ustawodawca nie przyznał wójtom i burmistrzom żadnych kompetencji administracyjnych (możliwości władczych działań) w zakresie kontroli (i ewentualnie nadzoru) tego typu urządzeń.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy Państwa, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nadal nie odpowiedział na pismo wysłane przez Burmistrza Milana Ušáka zawierające prośbę o pomoc w dostępie do wyników badań oraz źródeł rzetelnej informacji w sprawie wpływu dział przeciwgradowych na środowisko. W przypadku dłuższego oczekiwania na tę odpowiedź urząd rozważa wystąpienie o taką opinię do innych instytucji lub ekspertów.

 

Jednocześnie Burmistrz Siechnic podczas wizytacji działa poprosił Prezesa PPO „Siechnice” Pana Rafała Zarzeckiego o możliwość przeprowadzenia podobnej wizytacji z udziałem radnych Rady Miejskiej, a także przedstawicieli sołectw i osiedli. Pan prezes zgodził się na to. Zaproszenie z pytaniem o chęć odbycia takiej wizyty zostało wysłane w zeszłym tygodniu do wszystkich radnych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli.

 

Burmistrz Siechnic w trosce o komfort mieszkańców naszej gminy będzie podejmował kolejne działania wyjaśniające w tej sprawie, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

gmina, siechnice, ppo, szklarnie, ogrodnictwo, działo, działko, grad, burza, ochrona środowiska, upraw, pomidor, pomidory, citronex, burmistrz siechnic

 

gmina, siechnice, ppo, szklarnie, ogrodnictwo, działo, działko, grad, burza, ochrona środowiska, upraw, pomidor, pomidory, citronex, burmistrz siechnic

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg