Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
banerek-dożynki-2019].gif
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Powiązane galerie:
grafika
17 / 01 / 2019
Maciej Skwara
20
grafika
17 / 01 / 2019
Bernadeta Kruszyk-Obratańska
15
grafika
17 / 01 / 2019
Bernadeta Kruszyk-Obratańska
12
Dlaczego kolej na terenie Gminy Siechnice się rozwija? (FILM, ZDJĘCIA, PLANY)
16 / 01 / 2019 Mariusz Różnowicz 2069 3

W ostatnich latach kolej nie kojarzy się już z brudem czy opóźnieniami, a raczej szybkim dojazdem do pracy czy szkoły, nowoczesnymi pociągami oraz coraz lepszym stanem stacji i ich otoczenia. Zmiany, w tym zakresie zaobserwować można w całej Polsce. Jednak tempo tych zmian jest szczególnie dobrze widoczne w gminie Siechnice. Jakie są tego przyczyny? Jakie inwestycje związane z koleją planowane są jeszcze do wykonania w najbliższych kilku latach? Czy mieszkańcy mogą liczyć na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów?

 

Skąd środki na remonty i nowe inwestycje?

Choć gruntowne remonty trzech stacji kolejowych na terenie Naszej Gminy trwały mniej niż rok i zakończyły się w październiku 2018 roku to, aby poznać inicjatora wykonania tych remontów musimy cofnąć się do połowy 2013 roku. To właśnie wtedy podpisano porozumienie (link) przypieczętowujące powstanie dokumentu strategicznego związanego z planowanymi wydatkami z unijnej kasy na obszarze aglomeracji wrocławskiej, nazwanej w tym dokumencie Wrocławskim Obszarem Funkcjonalnym. W imieniu Gminy Siechnice podpisał je Burmistrz Milan Ušák.

W dokumencie znalazły się konkretne zapisy i kwoty na inwestycje w infrastrukturę kolejową na naszym terenie:

- zapisano imiennie konieczność dofinansowania projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa mulitimodalnych centrów przesiadkowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie” (wartość projektu 2 mln zł  wartość dofinansowania 1,5 mln zł) – jest to jedyny projekt (z zakresu promowania strategii niskoemisyjnych) w tym dokumencie zamieszczony na liście podstawowej do dofinansowania, zgłoszony przez gminę inną niż Wrocław,

- zapisano imiennie konieczność dofinansowania projektu pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” (wartość projektu 5,90 mln zł  wartość dofinansowania 4,08 mln zł).

 

Co więcej Gmina Siechnice zagwarantowała sobie, że przekazanie tych środków na wymienione wyżej projekty może nastąpić w drodze pozakonkursowej, co de facto już w chwili podpisania Porozumienia oznaczało definitywne przyznanie tych środków na inwestycje w Naszej Gminie.

Dodatkowo w tamtym okresie w wyniku zabiegów Burmistrza Siechnic udało się osiągnąć sukces związany z planowaną modernizacją budynków stacji na terenie Gminy. Po przeprowadzonych przez Urząd Miejski analizach najważniejszych problemów komunikacyjnych w Naszej Gminie i dostępnych środków unijnych, Gmina zdecydowała się zgłosić do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF zdefiniowany projekt dotyczący remontów stacji w Siechnicach, Świętej Katarzynie, Smardzowie i Kotowicach. Dzięki temu udało się zapewnić środki na projekt unijny dotyczący, aż trzech z czterech zgłoszonych obiektów.

 

Stacje: Siechnice, Święta Katarzyna i Smardzów Wrocławski

Właśnie „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF” był jedynym zgłoszonym w trybie konkursowym przez PKP SA w rejonie podwrocławskim. Żadna Gmina w aglomeracji wrocławskiej nie może pochwalić się remontami, aż trzech stacji kolejowych.

 

Wspomniane wyżej remonty stacji nie doszłyby jednak do skutku, gdyby nie aktywna postawa Gminy Siechnice. Burmistrz Milan Ušák zwrócił się do spółki PKP SA z propozycją partnerstwa Gminy Siechnice w zakresie:

- pozyskania środków,

- realizacji generalnych remontów budynków stacji kolejowych,

- propozycji późniejszego wykorzystania dworców kolejowych w Siechnicach, Świętej Katarzynie i Smardzowie Wrocławskim.

Gmina Siechnice zaproponowała też PKP wsparcie finansowe w wysokości ponad miliona złotych. Właśnie te środki oraz pomoc organizacyjna ze strony Gminy, umożliwiły realizację tego projektu. Aby go rozpocząć, konieczne było zapewnienie lokali zastępczych dla kilku rodzin, które dotychczas mieszkały w budynkach stacji. Wymogiem realizacji projektu było stałe wykwaterowanie osób z budynków należących do PKP SA oraz zapewnienie na stacjach (po ich remoncie) wprowadzenie innych funkcji niż mieszkaniowa.

 

Gmina Siechnice pełniła oficjalnie w projekcie unijnym dotyczącym remontu dworców rolę partnera. Wartość tego projektu wyniosła ponad 12 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym) wyniosło 4,4 mln zł.

Dzięki realizacji tego projektu powstały trzy obiekty spełniające najwyższe normy dostępności i komfortu dla podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych. Oprócz prac budowlanych takich jak wymiana dachów, elewacji i stolarki zadbano też o wykonanie z najwyższą starannością detali architektonicznych, nawiązujących do zabytkowego charakteru budynków.

Jednocześnie w środku budynków wygospodarowano to czego brakowało - ogrzewane poczekalnie wraz z informacją dla pasażerów (wyświetlaną na elektronicznych tablicach). Na każdej stacji utworzono też toalety, a także pokoje dla matek z dziećmi wyposażone w przewijak i fotel do karmienia.

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie części budynków niewykorzystywanych na potrzeby obsługi  pasażerów lub pracy kolei, to należy wspomnieć, że w Siechnicach zlokalizowany będzie: Wydział Edukacji i Wydział Finansowo-Księgowy UM w Siechnicach oraz gabinet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu. Na stacji w Świętej Katarzynie zlokalizowane będą: Straż Miejska, Gminne Centrum Monitoringu i archiwum Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

 

Zdjęcia prezentujące budynki dworców przed i po wykonaniu remontu prezentujemy w załączonej galerii (po lewej stronie).

Choć część z nas przyzwyczaiła się już do dworców „po remoncie” zapraszamy, również do obejrzenia filmu zamieszczonego poniżej, prezentującego to jaką metamorfozę przeszły trzy dworce kolejowe zlokalizowane w Gminie Siechnice.

 

 

Więcej szczegółowych informacji na temat projektu remontów dworców można znaleźć tutaj: link

 

Nowy przystanek kolejowy w Iwinach

Równolegle z opisanymi wyżej pracami Gmina Siechnice od kilku lat prowadziła intensywne prace
i rozmowy nad wdrożeniem kolejnego etapu rozwoju kolei aglomeracyjnej na terenie Naszej Gminy.

Z radością możemy poinformować, że 3 grudnia 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na podstawie m.in. upoważnienia wydanego przez Gminę Siechnice, ogłosiły przetarg na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”.

 

Zadanie to składa się z dwóch części:

  1. budowa lub przebudowa co najmniej dwóch peronów,
  2. budowa lub przebudowa co najmniej dwóch parkingów (o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 łącznie).

 

Dzięki realizacji tych prac oraz budowie przez Gminę Siechnice drogi dojazdowej (koszt szacowany co najmniej na kilkaset tysięcy złotych) w Iwinach w okolicy ul. Franza Petera Schuberta powstanie nowy przystanek kolejowy wraz z drogą dojazdową i parkingiem, obsługujący mieszkańców Naszej Gminy oraz sąsiednich dzielnic Wrocławia np. Jagodna.

Składanie ofert na wykonanie takiego zakresu prac przewidziano na 10 stycznia 2019 roku. Według zapisów przetargu realizacja tych prac ma nastąpić maksymalnie 30 czerwca 2020 roku.

Ze szczegółowymi zapisami przetargu można zapoznać się na stronie PLK SA: link

 

Multimodalne centra w Siechnicach i Świętej Katarzynie

Nie ulega wątpliwości, że największa frekwencja podróżnych z Naszej Gminy korzystających na co dzień z dojazdów za pośrednictwem kolei aglomeracyjnej obserwowana jest w Siechnicach i Świętej Katarzynie. W związku z tym od dłuższego czasu obserwujemy w okolicach tych stacji problem związany ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych na auta pozostawiane przez podróżnych.

Również ten problem został w porę zauważony przez Gminę Siechnice i jak informowaliśmy na początku tego artykułu do Strategii z 2013 roku wpisany został projekt „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa mulitilmodalnych centrów przesiadkowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie”.

Choć realizacja tego projektu z przyczyn organizacyjnych przesunęła się nieco w czasie, to informujemy, że według założenia prace budowlane przy realizacji tych inwestycji powinny ruszyć w połowie 2019 roku. Natomiast ich zakończenie planowane jest na połowę 2020 roku.

Oprócz budowy samych parkingów dla aut i rowerów, wykonana zostanie również przebudowa dróg dojazdowych do stacji kolejowych. Co warte podkreślenia wokół stacji w Siechnicach i Świętej Katarzynie planowane są duże nasadzenia zieleni co nie tylko będzie przyjemne dla oka, ale przede wszystkim zapewni jeszcze poprawę jakości powietrza w naszych miejscowościach.

Tymczasem poniżej prezentujemy dwa schematyczne rysunki prezentujące prace jakie planowane są do wykonania podczas realizacji projektu.

 

przystanek multimodalny w Siechnicach

SIECHNICE

 

przystanek multimodalny w Świętej Katarzynie

ŚWIETA KATARZYNA

 

Gmina dopłaca do dodatkowych przewozów

Warto przypomnieć, że Gmina nie ogranicza się do rozwoju transportu kolejowego jedynie poprzez wydatki inwestycje lub pomoc organizacyjną umożliwiającą realizację projektów unijnych. Od początku 2018 roku Gmina dofinansowuje dodatkowe kursy pociągów na liniach obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie S.A. W ubiegłym roku była to kwota w wysokości ponad 200 tysięcy złotych, która umożliwiła pojawienie się w rozkładzie jazdy kilku dodatkowych kursów. W 2019 roku Gmina planuje zwiększyć tę kwotę, co pozwoli na uruchomienie dwóch kolejnych połączeń na linii Wrocław – Siechnice – Kotowice – Jelcz Laskowice: porannego (w kierunku Wrocławia) oraz popołudniowego (w kierunku Siechnic i Kotowic).

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-stypendia-2019.gif
baner---nagroda-burmistrza.gif