Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
banerek-dożynki-2019].gif
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
ZGK kończy modernizację oczyszczalni w Siechnicach... i rozpoczyna kolejną ważną inwestycję dla mieszkańców Gminy - budowę nowego ujęcia wody! (ZDJĘCIA)
27 / 09 / 2018 Mariusz Różnowicz 3908

W rekordowym czasie, bo w zaledwie 12 miesięcy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zrealizuje w całości największy pod względem finansowym projekt inwestycyjny w historii Gminy Siechnice – „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Zachodniej w Siechnicach”.

 

Koszt tej inwestycji to 25 000 000 zł, z czego prawie 10 000 000 mln to dotacja z Unii Europejskiej.

 

Rozpoczęta niecały rok temu inwestycja zwiększy o 100% możliwości przerobowe zakładu (z 1,8 tys. m3 do 3,6 tys. m3 na dobę). Dzięki temu ścieki z miejscowości takich jak Siechnice, Radwanice, Święta Katarzyna, Groblice, a wkrótce także z Zacharzyc, będą oczyszczane szybciej, lepiej i wydajniej.

 

Dotychczasowa oczyszczalnia ścieków w Siechnicach została wybudowana w latach 90-tych. Ze względu na obserwowany od kilku lat dynamiczny rozwój gminy, rozbudowa zakładu była niezbędna. Aby zdobyć, aż tak duże dofinansowanie ZGK ściśle współpracował z Gminą, która posiada wyspecjalizowaną komórkę w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Gmina pozyskała w ostatnich ośmiu latach prawie 45 mln złotych różnorakich dotacji zewnętrznych, co umożliwiło realizację projektów o wartości ponad 116 mln zł.

 

Zakres rzeczowy inwestycji przy ul. Zachodniej objął przede wszystkim:

  • dostosowanie oczyszczalni do większej wydajności przez budowę nowych obiektów,
  • wymianę części wyposażenia technologicznego (m.in. pomp ściekowych, pomp osadu, mieszadeł, dyfuzorów, armatury, instalacji towarzyszących),
  • wykonanie nowych dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni,
  • dostosowanie części elektrycznej i automatyki do nowego układu technologicznego,
  • przebudowę części socjalnej.

 

Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie dla większej liczby mieszkańców Naszej Gminy możliwości  korzystania z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków, co przełoży się na ochronę środowiska naturalnego.

 

AKTUALNE ZDJĘCIA Z PLACU BUDOWY PREZENTUJEMY POD TEKSTEM

 

 

Nowa stacja uzdatniania wody

 

Kwestia wody na terenie gminy – polepszenie jej jakości oraz ciśnienia - to jeden z priorytetów władz gminy. Zwłaszcza, że wraz z dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców, znacznie wzrosło zapotrzebowania na wodę. Sytuację poprawi nowa Stacja Uzdatniania Wody w Groblicach, której budowa powinna ruszyć już wkrótce.

 

W 2017 roku przeprowadzone zostały badania hydrogeologiczne w celu znalezienia nowych ujęć wody. W Groblicach udało się znaleźć obszar podziemnych zasobów wodnych o wysokiej wydajności i dobrych parametrach. Wtedy też, pod koniec 2017 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. złożył do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla tej inwestycji.

 

Niestety, w międzyczasie decyzją władz centralnych zmieniło się prawo i kompetencje w zakresie wydawania takich pozwoleń odebrano Starostwom, a powierzono z dniem 1 stycznia 2018 roku  nowopowstałej spółce Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Tym samym wniosek złożony przez ZGK w Starostwie został przesłany do PGW Wody Polskie i musiał czekać ponad pół roku na rozpatrzenie. Właśnie z uwagi na to ostatecznie Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał to pozwolenie dopiero z końcem lipca bieżącego roku.

 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dało możliwość dalszego procedowania sprawy w ostatnim jej etapie, czyli uzyskania pozwolenia na budowę. 3 sierpnia ZGK złożył wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym wraz z kompletną dokumentacją. Z zadowoleniem możemy zakomunikować, że w połowie września Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał pozwolenie na budowę i w najbliższym czasie wybrany wykonawca rozpocznie budowę SUW w Groblicach.

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

 

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

 

oczyszczalnia ścieków w Siechnicach - największa inwestycja w historii Gminy. Koszt 25 mln zł, dofinansowanie unijne 10 mln zł

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-stypendia-2019.gif
baner---nagroda-burmistrza.gif